Шанoвні cпожuвачі nрuродного uазу! Уважно xuтайте договорu на газопостачання… Прuділіть увагу 2-У абзацу пункту 1 (документ)

Шановні споживачі природного газу, відкривайте свої скрині, відшуковуйте там ось такі договори на газопостачання і уважно їх читайте.

Приділіть увагу другому абзацу пункту 1, Предмету договору: «Газорозподільне підприємство, через газові мережі якого постачальник постачає газ споживачеві, забезпечує транспортування газу від газорозподільних станцій до об’єкта споживача ……»

Тобто — газопостачальна компанія взяла зобов’язання забезпечити транспортування газу.

Пункт 40. Спори та розбіжності Сторін стосовно виконання умов цього договору розв’язуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК договір вважається укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Отже, про яку плату за транспортування газу може йти мова

Немає опису світлини.

Костянтин Ременюк